Νο1ΕκπαιδευτικόΚέντρο!

Συντονίζουμε και υλοποιούμε τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες.

Το ιδιωτικό ΙΕΚ EUROTraining είναι μέλος του εκπαιδευτικού οργανισμού EUROTraining AE, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης από το 2000. Το EUROTraining διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν μερικά από τα πιο γνωστά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα. Το Νοέμβριο του 2014, ο όμιλος EUROTraining ως συντονιστής εταίρος ενός σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Η εταιρεία το 2006 εγγράφηκε στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο του Υπουργείου Εξωτερικών με κωδικό 419, ενώ το 2008 η νομική της μορφή μετατράπηκε από αστική μη κερδοσκοπική σε ανώνυμη εταιρεία.

space4cocreate: Open and Innovative Spaces for Collaborative Working between VET Providers and Business Organizations

Το space4cocreate στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου, ανοιχτού μοντέλου, καθώς και σχετικής μεθοδολογίας και εργαλείων, που θα…


zeroGPG – Gender Equality: Innovative Tool and Awareness Raising in GPG

Tο zeroGPG αναδεικνύει το θέμα των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων, μέσω μιας διεθνικής προσέγγισης με διαφορετικούς τύπους…


SouthZEB – nZEB Training in the Southern EU Countries

Το SouthZEB στοχεύει στην επιτάχυνση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για την αναδιατύπωση της EPBD…


ComMent – Training in Community Mental Health Care

Το ComMent αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση τη σύζευξη των τομέων της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και…


Virtus – Virtual Vocational Education and Training

Στο πλαίσιο του VIRTUS αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο, πλήρως λειτουργικό ψηφιακό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο…


ArtS – Skills for the Creative Economy

To ArtS στοχεύει στην απάντηση μιας έντονης ανάγκης σύμπραξης μεταξύ φορέων του δημιουργικού τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων…


EU
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί euroTRAINING?

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους

Στα προγράμματα συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University, Aachen University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα.

About

Το Νοέμβριο του 2014, το EUROTraining ως συντονιστής εταίρος σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σπουδαστές και καθηγητές του EUROTraining συντάσσουν το πρόγραμμα ArtS http://arts-project.eu, που εγκρίνεται από την Κομισιόν και προσδίδει σε περισσότερους από 1.000 εκπαιδευόμενους γνώση, δεξιότητες και πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης
Κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”
Φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών

Σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις